Lønnsforhandlingene i KS 2024

15.04.2024 åpnet lønnsforhandlingene i KS. Direktør for arbeidsliv, Tor Arne Gangsø åpnet forhandlingene. Leder av NTpF Ann Elin Instebø deltok under åpningen.

Årets oppgjør er et hovedoppgjør, og derfor forhandles det om mer enn lønn. Økonomi og lønn er ikke en del av de innledende forhandlingene.

Unio har blant annet krav om reallønnsvekst for alle grupper, med en prioritering av de med lang utdanning, og de med lang ansiennitet. 

Her kan du lese Unio sin omtale av oppstarten av oppgjøret

Andre innlegg