Innledende forhandlinger i Spekter

Denne uken ble de innledende forhandlingene mellom Unio og Spekter startet. Årets oppgjør er et hovedoppgjør, og omhandler derfor mer enn lønn. Økonomi og lønn er ikke en del av de innledende forhandlingene, men kommer i videre forhandlinger senere. De innledende forhandlingene for A-delen i Spekter startet tirsdag 9. april klokka 10 på Radisson Hotel Blue Nydalen. Og de kom til enighet om felles overordnede forhold tirsdag kveld. De innledende forhandlingene handler om felles overordnede forhold mellom partene. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om bruken av kunstig intelligens og videre frister for årets forhandlinger.

Andre innlegg