Tannstikka trenger ny redaktør

Vår dyktige redaktør for Tannstikka har fått ny fast jobb og slutter som freelanse journalist.

Derfor søker Tannpleierforeningen etter redaktør på frilans basis. Redaktørens oppgaver vil være:

  • I samarbeid med fagansvarlig i NTpF finne aktuelle fagartikler
  • Innhente tillatelse til sekundær publisering
  • Redigere/oversette og tilrettelegge artikler
  • Samarbeide nært med grafiker/trykker om layout og produksjon
  • Lese korrektur
  • Produksjon av egne intervjuer/relevante artikler. Redaktøren dekker også NTpFs årlige fagkonferanse journalistisk.

Vi ønsker oss en erfaren journalist med kunnskap om redigering, gjerne med helsefaglige kunnskaper, men det er ikke avgjørende. Fotokunnskap er et pluss.

Praktiske opplysninger om produksjon av bladet kan gis av avtroppende redaktør, Anne Livø Buvik, an-buvik@online.no, tlf. 95966151.

Øvrige opplysninger gis av NTpFs leder, Hilde Aga.

Søknad sendes: hilde.aga@tannpleier.no

Søknadsfrist: 14. november

Andre innlegg