Helsepersonellkommisjon

Politisk dag i går med ramma,- Opning av Stortinget frå balkongplassen vår i Stortingsgata.
Godt møte i med Helsepersonellkommisjonen seinare på dagen med stor deltaking frå ulike forbund. Mandatet til kommisjonen er å tilrå treffsikre tiltak for å utdanna og rekruttera og behalda personell i helsesektoren, slik at samfunnet kan møta utfordringane som er i dag og framover. Det var gode dialogar mellom kommisjonen og deltakarane. Vi må læra oss og prioritera med utgangspunkt i avgrensa økonomiske rammer. Svaret er å jobba meir smart og ei berekraftig helseteneste, er viktig del av svaret. Altså må vi førebyggja meir for å reparera mindre. Tannpleieryrket er som skapt for den framtidige tannhelsetenesta.

Andre innlegg

Unio-fellesskapet har i samarbeid med Arbeidstilsynet laget en e-læring for godt arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte. E-læringen skal gjøre tillitsvalgte tryggere i
Verneombudsprisen 2022 tildeles Hilde Fylling, nasjonalt hovedverneombud for rettssubjektet Den norske kirke
TAKO-posten er laget for å hjelpe deg med å finne informasjon om orale helse hos personer som har en sjelden

Dette skjer

Fag info