Studentbesøk ved tannpleierutdanningene

Norsk Tannpleierforening har møtt 1. års og 3. års studenter ved Høgskolen Innlandet, ved Tannpleierutdanningen i Bergen og i Tromsø. Agenda for dagen var presentasjon av Norsk Tannpleierforening, hvorfor være organisert, Tannpleierforeningen sitt arbeid, medlemsfordeler, arbeidsmuligheter og jobbsøking, rettigheter i arbeidslivet og muligheter for videreutdanning. Å møta studentene er alltid utrulig hyggelig. Slik ble det også i år.

Møte med studentene ved Høgskolen i Innlandet måtte dessverre foregå på Teams. Det var relativt godt deltaking, men det er vanskelig  få til god dialog på Teams. Det beklager NTpF.  Det var mulig med fysisk møte med studentene i Bergen og Tromsø. Flotte møter med delaktige studenter! Studentene var engasjerte og vi opplevde at studentene forstod viktigheten av å ha egen organisasjon som ivaretar fagområdet og tannpleierne sine arbeidsforhold. Det vart forstått viktigheten av å væra organisert for å ha et sikkerhetsnett ved eventuelle problem i arbeidsforholdet. Studentene så også at det å  opprettholde egen forening, krever at yrkesaktive tannpleiere er medlemmer og støtter solidarisk opp Norsk Tannpleierforening sitt arbeid.

Ved studentbesøket, arrangerte Tannpleierutdanninga i Tromsø presentasjon av ulike videreutdanninger som passer for tannpleiere, og presentasjon av muligheter for forsking. Nærmere sommeren besøker NTpF studentene ved avdeling for tannpleievitenskap ved UiO.

Andre innlegg