Hovedtillitsvalgtsamling 6-7. april i Bergen

En flott gjeng med HTV-er på samling i Bergen. Etter en lang dag med faglig innhold, ble dagen avsluttet med en kveldstur i Bergen by

Andre innlegg

Rapport fra innspillsmøtene til reformen i høst er klar. Rapporten oppsummerer analyser innspillene fra fire regionale dialogmøter i gjennomført i