PhD stipend ved USN

Universitetet i Sørøst-Norge, USN, har bestemt å øremerke PhD stipend til munnhelse i et helsefremmende perspektiv!

Dette er gledelig og vil fremma tannpleiefaget. Før eventuell tildeling og utlysing av stilling, skal det skrives god prosjektplan og sendes søknad.

NTpF retter en stor takk til USN, og til leder av videreutdanninga, professor Torill Tveito for vilje til satsing på etterspurt forsking.

Andre innlegg