Støtteerklæring til lærerar i streik

Norsk Tannpleierforening, NTpF,  støttar Utdanningsforbundet og lærarstreiken. Det er stort behov for rekruttering og kvalifisert undervisningspersonell i skulen, og løn er ein av fleire viktige tiltak for å auka interesse for yrket. Å vera fagorganisert, er å vera solidariske overfor kvarandre og solidaritet er kjerna i fagrørsla. Hilde Aga Ledar Norsk Tannpleierforening
Hilde Aga

Andre innlegg