Vi lanserer ny nettside…

….endelig er ny og oversiktlig nettside klar.

Tannpleierforeningen.no

Nettsiden vil kontinuerlig oppdateres med aktuelt nytt for tannpleiere og arbeid Tannpleierforeningen gjør.

I neste fase kommer innloggingsside for medlemmer som inneholder mer faglig innhold.

Tannpleier.no er nettside med informasjon til publikum.
Her finnes fortsatt link til nettsiden for tannpleiere.

Tannpleierforeningen lanserer ny nettside

Andre innlegg

Rapport fra innspillsmøtene til reformen i høst er klar. Rapporten oppsummerer analyser innspillene fra fire regionale dialogmøter i gjennomført i