Første møte i Tannhelseutvalget

Fredag 09.09.22 hadde Tannhelseutvalget  sitt første møte i Oslo.

Helseminister Ingvild Kjerkol snakket om forventninger til utvalget og leder for utvalget Evy-Anni Evensen la frem tanker og foreløpig fremdriftsplan for utvalget. Det vil komme en nettside for utvalget med mulighet for alle å komme med innspill og det vil sannsynligvis arrangeres innspillsmøte 

Andre innlegg