Tillitsvalgtsamling juni 2022

I forbindelse med fagkonferansen i Stavanger, arrangerte NTpF en samling for både hovedtillitsvalgte (HTV)og plasstillitsvalgte (PTV). Til sammen var 35 tillitsvalgte samlet til felles middag tirsdag 31.mai. Onsdag 1. juni var satt av til tillitsvalgt-fagdag. Vi gikk gjennom årets lønnsoppgjør, samt regelverket ved ansettelsesprosess. Vår PTV Berge Leivestad hadde også et innlegg om rollen som plasstillitsvalgt.

Det var et stort behov for denne samlingen for å knytte nettverk på tvers av fylkene i oppstartsfasen av NTpF som egen fagforening. Her fikk man svar på mange spørsmål, fikk knyttet bånd, fikk nye samarbeidspartnere, og ikke minst, fikk følelsen av at man gjorde en viktig jobb for yrkesgruppen og NTpF. Det er et stort behov for videre opplæring også, og etter det engasjement som våre tillitsvalgte viste, så gleder vi oss til å jobbe videre for å gi dem mer kunnskap.

Andre innlegg