Rapport fra Helsedirektoratet om evaluering av TOO arbeidet.

September 2023 ble rapporten publisert på Helsedirektoratets nettside. Den er i tillegg levert til Tannhelseutvalget.

Nå avventer Helsedirektoratet oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet angående videre arbeid om eventuelle endringer i TOO.

Rapporten beskriver Helsedirektoratets forslag til endringer i TOO-tilbudet og i den tilhørende tilskuddsordningen. Endringsforslagene baserer seg på funn i evalueringsrapporten og er arbeidet frem etter innspill fra og i samarbeid med representanter fra fylkeskommunal tannhelsetjenesten, de regionale odontologiske kompetansesentrene, Den norske tannlegeforening (NTF), Norsk Tannpleierforening (NTpF), Norsk Psykologforening (NPF), fagmiljøet og brukerrepresentanter.

Ledere i fylkeskommunal tannhelsetjenesten har gitt innspill til hvordan tilbudet oppleves fra deres ståsted med utgangspunkt i de problemstillingene som skal drøftes i oppdraget. Svarene fra de ulike fylkene er lagt ved rapporten.

Andre innlegg

Årets fagkonferanse er historie og Tannpleierforeningen vil takke til alle som bidro. Se noen av bildene fra konferansen.