Pasientsikkerhetskonferansen 2023

Pasientsikkerhetskonferansen 2023 arrangeres 23. og 24. november på The Qube, Gardermoen – det er også mulig med digital deltakelse.

Konferanser har som mål å inspirere til arbeid med pasient- og brukersikkerhet og forbedring i helse- og omsorgstjenestene.

Konferansen skal stimulere til samtaler og være en arena der du kan gi og få kunnskap, råd, tips og verktøy.

Påmelding koster det 4 990 kr per person, mens digital deltagelse koster 290 kr.

Helsedirektoratet håper mange fra tannhelsetjenesten vil delta på årets konferanse.

Det er dessuten i år to sesjoner som omhandler samhandling mellom tannhelsetjenesten og andre tjenester:

Uten mat og drikke … god munnhelse og ernæring er grunnleggende behov, hvordan kan det ivaretas? – 23. november kl. 15.45-17.00
God tann- og munnhelse sammen med ivaretakelse av ernæringsbehov er grunnleggende for god helse og aldring, og for kroppens evne til å takle sykdom. Kartlegginger og tilsyn viser likevel stadig avvik i oppfølgingen av tann- og munnhelse og ernæring, noe som utfordrer pasientsikkerheten. Hva kan vi gjøre for å ivareta behovene? Og hva gjør vi når personer motsetter seg hjelp, for eksempel ved kognitiv svikt/demens?

Utsatte barn og unge med særlige behov – hvordan bidra til tidlig oppdagelse og tverrfaglig oppfølging – 24. november kl. 10.15-11.30
God samhandling på tvers av tjenester er svært viktig for å hjelpe utsatte barn og unge. Flere nye tiltak er etablert for å styrke samarbeid og tverrfaglighet, for å bedre barns tilgang til helsehjelp. Hvorfor er det viktig? Hvordan få best mulig samhandling? I sesjonen presenteres sammenheng mellom tannhelse og vold og seksuelle overgrep. Resultater fra rapporten «Dødsfall i barnevernsinstitusjoner» blir lagt frem. Nasjonalt forløp for barnevern presenteres som grunnmuren i samhandling mellom helse og barnevern, så barn får nødvendig helsehjelp og riktig tiltak fra barnevernet

Andre innlegg

Årets fagkonferanse er historie og Tannpleierforeningen vil takke til alle som bidro. Se noen av bildene fra konferansen.