Pasientsikkerhetskonferansen 2023

Pasientsikkerhetskonferansen 2023 arrangeres 23. og 24. november på The Qube, Gardermoen – det er også mulig med digital deltakelse.

Konferanser har som mål å inspirere til arbeid med pasient- og brukersikkerhet og forbedring i helse- og omsorgstjenestene.

Konferansen skal stimulere til samtaler og være en arena der du kan gi og få kunnskap, råd, tips og verktøy.

Påmelding koster det 4 990 kr per person, mens digital deltagelse koster 290 kr.

Helsedirektoratet håper mange fra tannhelsetjenesten vil delta på årets konferanse.

Det er dessuten i år to sesjoner som omhandler samhandling mellom tannhelsetjenesten og andre tjenester:

Uten mat og drikke … god munnhelse og ernæring er grunnleggende behov, hvordan kan det ivaretas? – 23. november kl. 15.45-17.00
God tann- og munnhelse sammen med ivaretakelse av ernæringsbehov er grunnleggende for god helse og aldring, og for kroppens evne til å takle sykdom. Kartlegginger og tilsyn viser likevel stadig avvik i oppfølgingen av tann- og munnhelse og ernæring, noe som utfordrer pasientsikkerheten. Hva kan vi gjøre for å ivareta behovene? Og hva gjør vi når personer motsetter seg hjelp, for eksempel ved kognitiv svikt/demens?

Utsatte barn og unge med særlige behov – hvordan bidra til tidlig oppdagelse og tverrfaglig oppfølging – 24. november kl. 10.15-11.30
God samhandling på tvers av tjenester er svært viktig for å hjelpe utsatte barn og unge. Flere nye tiltak er etablert for å styrke samarbeid og tverrfaglighet, for å bedre barns tilgang til helsehjelp. Hvorfor er det viktig? Hvordan få best mulig samhandling? I sesjonen presenteres sammenheng mellom tannhelse og vold og seksuelle overgrep. Resultater fra rapporten «Dødsfall i barnevernsinstitusjoner» blir lagt frem. Nasjonalt forløp for barnevern presenteres som grunnmuren i samhandling mellom helse og barnevern, så barn får nødvendig helsehjelp og riktig tiltak fra barnevernet

Andre innlegg

Fredag 24. november avholdt NTpF avd. Agder årsmøte og julebord i Dyreparken. 14 glade, festpyntede og forventningsfulle tannpleiere møtte opp
Norsk Tannpleierforening signerte i dag avtale om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet. Leder i NTpF, Ann-Elin Instebø og generalsekretær i Forskerforbundet, Birgitte
I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine