Tannstikka 04/23

  • Ann-Elin Instebø ny leder av foreningen
  • Bli kjent med det nye styret
  • Tannpleier ble historisk verdensmester
  • Ungdom mangler kunnskap om syreskader
  • Tannpleie for den engstelige pasienten -TOO