Nasjonal veileder for forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler

Forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. trådte i kraft 16. september 2022.

Helsedirektoratet og Statens legemiddelverk har i samarbeid utarbeidet Nasjonal veileder til forskrift om rekvirering og utlevering av legemidler m.m. Denne veilederen gir detaljerte råd om hvordan forskriften skal forstås og anvendes i praksis.

Andre innlegg

Rapport fra innspillsmøtene til reformen i høst er klar. Rapporten oppsummerer analyser innspillene fra fire regionale dialogmøter i gjennomført i