Praksisinformasjon

Den nye tjenesten Praksisinformasjon kan nå tas i bruk av tannleger og tannpleiere i privat praksis. Tjenesten erstatter dagens Altinn-skjema for avtaleinngåelse og endring av opplysninger.

I Tjenesteportal for helseaktører, under flisen «Oppgjør med Helfo» finner dere den nye tjenesten «Praksisinformasjon».

Her vil du kunne se hvilke opplysninger som er registrert om deg, og selv ta ansvar for at informasjonen til enhver tid er oppdatert. Oppdatering skjer da direkte i Helfos systemer.

Nye behandlere inngår avtale om direkte oppgjør med Helfo og registrerer praksis direkte i tjenesten, og vil få oppdatert status: «Du kan nå sende refusjonskrav til Helfo» i løpet av kort tid.

Første gang man er inne vil de fleste bli bedt om å oppgi personlig e-postadresse og telefonnummer, alle vil bli bedt om å samtykke til Helfos og Helsedirektoratets bruk av den personlige e-postadressen.

På sikt vil det vise en oversikt over alle behandlere med avtale om direkte oppgjør for innbyggerne på helsenorge.no. Helsedirektoratet vil derfor be alle om å registrere organisasjonsnummeret for praksisen slik at vi får vist riktig informasjon. For praksissteder som har oppføring i Adresseregisteret, vil dere få god støtte i løsningen for å velge riktig organisasjon. For andre er det enklest om dere i forkant finner frem organisasjonsnummeret til underenheten der pasientbehandlingen skjer.

Les mer på artikkelen om Praksisinformasjon som ligger på helfo.no. Der finner du også informasjon om hvordan dere logger på. I tillegg er det lagt ut to veiledningsvideoer.

Som kjent har Helsedirektoratet i samarbeid med profesjonsforeningene jobbet for å få på plass en ny og forenklet direkteoppgjørsavtale som skal være lik for samtlige behandlergrupper. Denne tas nå i bruk, og gjøres tilgjengelig i Praksisinformasjon.

Hvis du har spørsmål om bruken av løsningen, kan dere ta kontakt med Helfo veiledning for helseaktører.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.