Innspill til Tannhelseutvalget

Tannpleierforeininga var invitert til munnleg innspel til Tannhelseutvalget sine medlemmer og sekretariat sist veke. Denne veka sendt foreining inn skriftleg innspel. Mandatet til utvalet har mange punkter, NTpF fokuserte på enkelte av dei. Sentrale punkt i mandatet er helsefremming og førebygging for å redusera sjukdom og sosial ulikskap i helse, og utviding av oppgåver til den offentlege tannhelsetenesta.

Andre innlegg

Det er til tannpleier som har utmerket seg spesielt med å etablere og stake ut ny karrierevei for yrkesgruppa. Kari
Fra venstre på bildet: Synne Antonsen, Benthe Sogn, Ann-Elin Instebø, Anne-Mai Nilsen, Elise Pettersen, Slavica Pejic Djurasovic som var tiltede