Innspill til Tannhelseutvalget

Tannpleierforeininga var invitert til munnleg innspel til Tannhelseutvalget sine medlemmer og sekretariat sist veke. Denne veka sendt foreining inn skriftleg innspel. Mandatet til utvalet har mange punkter, NTpF fokuserte på enkelte av dei. Sentrale punkt i mandatet er helsefremming og førebygging for å redusera sjukdom og sosial ulikskap i helse, og utviding av oppgåver til den offentlege tannhelsetenesta.

Andre innlegg

Årets fagkonferanse er historie og Tannpleierforeningen vil takke til alle som bidro. Se noen av bildene fra konferansen.