Møteaktivitet i Tannpleierforeningen

Styremøte i Unio denne veka med styreseminar, og styremøte i NTpF sist veke.
Den kjente og tidlegare NRK journalisten Magnus Takvam, såg Unio frå utsida og det utfordringsbildet Unio står i med enkelte forbund som kan ha motstridande interesser. Det er viktig at Unio synleggjer seg på områder i samfunnspolitikk og tariffpolitikk der vi står felles. Samfunnsverdien av satsing på utdanning og kompetanse, må bli områder med styrka fokus framover.

Styremøte i NTpF sist veke, var det siste fysiske styremøtet for noverande styre. Det kjentest noko vedmodig. På møtet utarbeida vi utkast til Prinsipprogram 2023-2027 som skal behandlast på landsmøtet. Sak om utvikling av god yrkesetikk er prosess som NTpF har byrja jobba med. Medlemmene blir etter kvart involvert i arbeidet, for prosessen er her vel så viktig som produktet. Korleis kan NTpF betre ta i vare studentmedlemmane, var også eit av punkta på agendaen.

Andre innlegg

Fredag 24. november avholdt NTpF avd. Agder årsmøte og julebord i Dyreparken. 14 glade, festpyntede og forventningsfulle tannpleiere møtte opp
Norsk Tannpleierforening signerte i dag avtale om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet. Leder i NTpF, Ann-Elin Instebø og generalsekretær i Forskerforbundet, Birgitte
I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine