Norsk Tannpleierforening i Unio vokser

Medlemsrekord i Unio med totalt 7578 nye medlemmer i 2022, og Tannpleierforeningen har størst prosentvise vekst.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.