Norsk Tannpleierforening i Unio vokser

Medlemsrekord i Unio med totalt 7578 nye medlemmer i 2022, og Tannpleierforeningen har størst prosentvise vekst.

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om