Lokalledersamling høst 2022

Styret har bestemt at i år skal vi endelig få til fysisk samling så hold av dagene 9. og 10. november. Dag 2 vil de også møte og ha felles tid sammen  HTV og PT, hovedtillitsvalgte og plasstillitsvalgte, i fylka. I fellesskap vil vi vurdere områder de kan jobba sammen på. Dette er del av arbeidet med å stryke Tannpleierforeningen og den jobben vi gjør overfor medlemmene.

 

De vil få tilsendt innkalling og agenda med spennende og nyttig innhold når den er klar.

Styret og administrasjon ser fram til at alle lokallaga er med oss disse dagene.

 

Andre innlegg