Invitasjon til å delta i nasjonal tannpleierundersøkelse

Alle tannpleiere som er medlem av Norsk Tannpleierforening, vil i månedsskiftet august/september motta et elektronisk spørreskjema på e-post som handler om forebygging av oral helse hos eldre over 65 år, med spesiell vekt på forebygging av rotkaries. Alle medlemmer oppfordres til å svare på spørreundersøkelsen, da tannpleiernes unike erfaringer, kunnskap og kompetanse på området vil være av stor betydning ved planlegging av fremtidens helsefremmende og forebyggende tannhelsetjenester for denne pasientgruppen som vil øke kraftig i årene fremover. Spørreundersøkelsen er en del av et doktorgradsprosjekt som gjennomføres av tannpleier Anne Breivik ved Høyskolen i Innlandet.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.