Invitasjon til å delta i nasjonal tannpleierundersøkelse

Alle tannpleiere som er medlem av Norsk Tannpleierforening, vil i månedsskiftet august/september motta et elektronisk spørreskjema på e-post som handler om forebygging av oral helse hos eldre over 65 år, med spesiell vekt på forebygging av rotkaries. Alle medlemmer oppfordres til å svare på spørreundersøkelsen, da tannpleiernes unike erfaringer, kunnskap og kompetanse på området vil være av stor betydning ved planlegging av fremtidens helsefremmende og forebyggende tannhelsetjenester for denne pasientgruppen som vil øke kraftig i årene fremover. Spørreundersøkelsen er en del av et doktorgradsprosjekt som gjennomføres av tannpleier Anne Breivik ved Høyskolen i Innlandet.

Andre innlegg

Blodad tand podkast er Sveriges første og største odontologiske podkast, og de har sluppet 64 episoder siden starten i 2016
Det er til tannpleier som har utmerket seg spesielt med å etablere og stake ut ny karrierevei for yrkesgruppa. Kari