KS- Resultat av hovedoppgjør 2022

DETTE BETYR ENIGHETEN I KS, FOR DEG SOM MEDLEM I NTpF

24.05.2022 ble NTpF, og flertallet av Unio-forbundene, enig med KS om tariffavtalen for våre medlemmer i fylkeskommunene.

Økt ramme

Rammen ble 3,84 %, som er over frontfagsrammen. Dette er et viktig gjennomslag for Unio og NTpF

Hva betyr økningen i praksis?

I praksis betyr det at alle ansatte får et sentralt tillegg på mellom 12 000 og 14 800 kroner, avhengig av utdanningsnivå og ansiennitet.

Det er i år ikke satt av pott til lokale forhandlinger. Her er en oversikt over de viktigste resultatene i skissen fra Riksmekleren

Høyere begynnerlønn

NTpF håper at økt begynnerlønn vil gjøre det lettere å rekruttere tannpleiere i distrikts Norge.

Nyutdannede tannpleiere, får med denne avtalen en startlønn på minst 459 100 kroner.

All arbeidserfaring vil inngå i ansienniteten, og derfor fjernes de to laveste trinnene, og startlønnen blir det som i dag tilsvarer fire års ansiennitet.

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om