Staten- resultat av hovedoppgjør 2022

Unio stat kom i går til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen. Dette er det samme som i KS og Oslo kommune.

Unio og Akademikernes avtale blir den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75.000 statsansatte. Avtalen slik den fremkommer i Riksmeklerens møtebok

Til lokale forhandlinger blir det satt av 2,46 prosent per 1. mai 2022.

Disse forhandlingene gjennomføres til høsten.

Andre innlegg

I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine