Staten- resultat av hovedoppgjør 2022

Unio stat kom i går til enighet med Akademikerne og staten om en ny hovedtariffavtale. Rammen for årets lønnsoppgjør endte på 3,84 prosent, noe over frontfagsrammen. Dette er det samme som i KS og Oslo kommune.

Unio og Akademikernes avtale blir den største avtalen i statlig sektor, og vil omfatte om lag 75.000 statsansatte. Avtalen slik den fremkommer i Riksmeklerens møtebok

Til lokale forhandlinger blir det satt av 2,46 prosent per 1. mai 2022.

Disse forhandlingene gjennomføres til høsten.

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om