Julehilsen fra Norsk Tannpleierforening

2022 er snart over og 2023 ventar, også med blanke ark. For Tannpleierforeiniga har det vore eit spennande og krevjande år, men også stimulerande og lærerikt år i arbeidet med å finna Tannpleiarforeininga sin plass i ny hovudorganisasjon, UNIO. NTpF jobbar for at tannhelsetenesta blir best mogeleg rusta til å møta framtidige utfordringar. Ein hovudorganisasjon som styrker utdanning, forsking og kompetanse i arbeidslivet, er rett plass å vera organisert og gir foreininga nye moglegheiter. Vi kan også endeleg sei,- Tannhelseutvalget er sett ned og med vidt mandat. Tannpleierforeininga ser fram til det vidare arbeidet og møter med utvalet.

Jula er ein markør som minne oss på ekstra omtanke for menneske rundt oss, men også omtanke for oss sjølve. Takk for alle gode møte med mange i året som har gått, og «-med von om framgang for fred og menneskeverd-» ønskjer Norsk Tannpleierforeining medlemmer og samarbeidsparter God julehøgtid og Godt 2023!

Julegåva frå NTpF går i år til Frelsesarmeen.

Andre innlegg