Nye takster fra 1. januar 2023


Rundskrivet til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade er helt omarbeidet fra 1. januar 2023. Hensikten med dette arbeidet har vært å gjøre innholdet mer tilgjengelig ved hjelp av klart språk og ny struktur. 

I tillegg er dekning av 50 prosent av utgiftene for aldersgruppen 21-26 år i fylkeskommunal tannhelsetjeneste omtalt.

Andre innlegg

Fredag 24. november avholdt NTpF avd. Agder årsmøte og julebord i Dyreparken. 14 glade, festpyntede og forventningsfulle tannpleiere møtte opp
Norsk Tannpleierforening signerte i dag avtale om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet. Leder i NTpF, Ann-Elin Instebø og generalsekretær i Forskerforbundet, Birgitte
I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine