ISDH Dublin 2022

11-13 august 2022 Dublin, Irland. International Symposium on Dental Hygiene 2022

Tema: “The future in our hands”

Utrolig morro at mye over 20 tannpleiere deltok fra Norge. Det var vanskelig å samle alle men her er de aller fleste representert på bildet.

Å dra på internasjonalt symposium opplevdes som et stort kinderegg med kultur, fag og pleasure på en gang. Turen inneholdt mange fasetter av nye bekjentskaper, stolthet over å være tannpleier, tro på tannpleierfremtiden og faglig oppdatering på en annen måte enn på kurs i Norge. Tema for konferansen var “The future in our hands” og fremtiden for tannpleiere ser lys ut. Tannpleiernes tid er nå med økt fokus på forebygging og helsefremming både nasjonalt og globalt.

Etter felles åpningsseremoni var det kurs i seks parallelle sesjoner nesten til enhver tid og program fra 09:00 – 18:00 med presentasjon av forskning og tema for og med tannpleiere!

For meg som førstegangs deltagende var det litt overveldende og utfordrende å orientere seg i begynnelsen, men som så ofte ellers gikk det bedre når man fikk orientert seg og blitt litt kjent med salene. Med rundt 25 tannpleiere fra Norge som hadde tatt turen var det også lett å treffe på andre kjente i forelesningene og utstillingshallen.

Det var mye snakk om å gå fra “Cure to Care” (kurering til pleie) som bidrar til troen på fremtiden for oss tannpleiere. Det forskes på hvilke bakterier som “skrur av” syreproduksjon i plakk som eksempel på hva fremtiden kan bringe av nytenkning rundt pasientbehandling. Så dette var utrolig lærerikt og spennende.

Dentalutstillingen bød også på ny lærdom, kunnskap og forventning for fremtiden med nye materialer og muligheter. For eksempel så vi et biometrisk materiale som bygger opp begynnende karieslesjoner ved å ta opp kalsium og andre stoffer fra spyttet for å gjenoppbygge emaljen på en helt ny måte. Jeg opplevde at det skjer mye nytt på materialfronten, som er nyttig å være orientert om. I utstillingssalen var det også postere på forskning som har vært gjort og tannpleierne bak presenterte sin egen forskning i fagprogrammet i løpet av dagene med kurs.

Dublin er en vennlig, kompakt by full av historie, kultur og opplevelser. Selv om kursene tok mye av tiden ble det allikevel tid til å se litt av byen og flere hadde lagt inn dager i forkant eller etterkant til å se mer når de først tok turen. Det ville jeg nok anbefale til andre som vurderer å dra på kommende symposium. Jeg håper vi blir like mange som drar til Seoul, Korea om 2 år! Tema der vil være Dental Hygienist, The Center of Oral Health

Planlegg å dra på fremtidige symposium:

  • 2024: Seoul, Korea 11 -13 juli.
  • 2026: Milano, Italia 9-11 juli.
  • 2028: Dubai

Andre innlegg