Helsekompetanse

Helsekompetanse (Health literacy) handler om personers ferdigheter, kunnskap og motivasjon til å få tilgang til, forstå, vurdere og anvende helseinformasjon for å kunne ta fornuftige helserelaterte beslutninger i hverdagen. Dette vil handle om å vurdere når det er behov for helsetjenester, hvordan man skal forebygge sykdom og hvilke helsefremmende tiltak som opprettholder eller forbedrer livskvaliteten gjennom livsløpet (Helsedirektoratet (2021). Befolkningens helsekompetanse [nettdokument]. Oslo: Helsedirektoratet (sist faglig oppdatert 25. januar 2021.) Helsedirektoratets tema– side om emnet og rapport om befolkningens helsekompetanse (2021). Rapporten viser at flere eldre og langvarig syke har vanskeligheter med å finne og forstå digital helseinformasjon. De med lav utdanning sliter mest, og det er også forskjell på kvinner og menn.

Dette er noen av funnene i undersøkelsen:

  • En av tre (33 prosent) har mangelfull kompetanse om helse.
  • Over halvparten (52 prosent) strever med å ha oversikt over hvordan helsevesenet er bygd opp og fungerer.
  • Fire av ti (44 prosent) synes det er vanskelig å vurdere fordeler og ulemper ved ulike mulige behandlinger.
  • En av fire (26 prosent) vet for lite om hvordan de skal forebygge sykdom.
  • En av fem (22 prosent) har svake ferdigheter innenfor helsetjenesterelaterte kontekster.
  • En av ti (10 prosent) synes det er vanskelig å forstå hvorfor de eller familien deres kan trenge vaksiner.
  • Nær halvparten (49 prosent) synes det er vanskelig å vurdere om massemedienes informasjon om helserisiko er til å stole på.
  • Over halvparten (55 prosent) synes det er vanskelig å vurdere om massemedienes informasjon om sykdom er til å stole på.
  Tannpleier Linda Stein har tatt doktorgrad på helsekompetanse. Avhandlingen finner du her. Hun har også skrevet en artikkel fra en randomisert kontrollert studie RCT) der hun prøvde ut en modell for å tilpasse tannhelseinformasjon til nivå av helekompetanse den kan du finne her. Odontologisk psykologi Kapittel 4 – Tannhelseforståelse i boken Odontologisk psykologi (Redaktører: Tiril Willumsen, Lena Myran, Jostein P.Å. Lein) har Linda Stein og Jan-Are Kolset Johnsen skrevet. Den kan være verdt å få med seg. Artikkelen «Oral Health Literacy in the Dental Office: The Unrecognized Patient Risk Factor» skrevet av tannpleier Julie H. Schiavo, gir en praktisk innføring i hvordan møte pasientene med tanke på helsekompetanse på tannklinikken.  

Andre innlegg

Årets fagkonferanse er historie og Tannpleierforeningen vil takke til alle som bidro. Se noen av bildene fra konferansen.