Kommunikasjon

Motiverende intervju

Helsedirektoratets temasider om Motiverende intervju
På temasidene finner du øvelser, filmer, podkast og informasjon om metoden.

Den snusande mamman

Illustrerende video om MI (fra Folkhelsomyndigheten i Sverige)

Boktips:

  • Miller, W., Rollnick, S (2016): Motiverende Samtale – Støtte til endring. Fagbokforlaget. 1. Utgave. (495 sider)

Selvbestemmelsesteori (SBT)

Deci&Ryan 1985

Andre innlegg

Årets fagkonferanse er historie og Tannpleierforeningen vil takke til alle som bidro. Se noen av bildene fra konferansen.