FDI helsediagram kobling oral og generell helse

FDI World Dental Federation har laget en plattform som viser forskning som kobler oral og generell helse. Diagrammet kan brukes til å oppdatere seg på nyeste forskning på området.

Diagrammet gir oversikt over sykdommer og kobling til oral helse. Den sier også noe om hvor stert kunnskapsgrunnlaget er for koblingen og linker til forskning på området.

Andre innlegg