WHOs mål for oral helse

WHOs resolusjon for oral helse og den globale strategien baserer seg på FNs agenda 2030 og bærekraftsmålene. Den globale strategien for oral helse inneholder 6 strategimål:

  • et folkehelseperspektiv på munnhelse
  • integrering av munnhelse i primærhelsetjenesten
  • innovative arbeidsmodeller for å møte befolkningens behov for oral helse
  • personsentrerte tannhelsetjenester
  • skreddersydde munnhelseintervensjoner gjennom hele livet
  • optimere digital teknikk for oral helse
Den globale aksjonsplanen for oral helse (2023-2023) har to overordnede globale mål:
  • universell helsedekning for oral helse
  • redusere oralsykdomsbyrde

Vil du lese hele Global Oral Health Action Plan (2023-2023) finner du den HER

Global Stategy on Oral Health finner du HER

Global oral helse status rapport kom første gang i november 2022. Rappoerten finne du HER og du finner link til data om hvert land i verden også på denne siden

Andre innlegg

Fredag 24. november avholdt NTpF avd. Agder årsmøte og julebord i Dyreparken. 14 glade, festpyntede og forventningsfulle tannpleiere møtte opp
Norsk Tannpleierforening signerte i dag avtale om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet. Leder i NTpF, Ann-Elin Instebø og generalsekretær i Forskerforbundet, Birgitte
I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine