Enighet i KS: Et resultat som skal sikre reallønnsvekst

Etter å ha forhandlet i hele natt, kom Unio og KS til enighet i årets hovedoppgjør. I tillegg fikk NTpF endelig gjennom stillingskode og stillingstittel SPESIALTANNPLEIER. Dette er jobbet for i mange år , og nå fikk vi det inn i tariffavtalen.

Unio skriver om oppgjøret: 

Vi fikk innfridd vårt krav om en klar reallønnsvekst, og vi fikk også til en prioritering i favør de med lengst utdanning og lang ansiennitet. Vi mener derfor dette er et akseptabelt resultat for våre medlemmer i Unio kommune, sier Røsvoll.

Det er avtalt en ramme for årslønnsveksten på 5,2 prosent, det samme som ble avtalt i frontfaget. Beregnet prisvekst i 2024 er på 4,1 prosent.

Det var på forhånd knyttet spenning til om det kunne bli enighet uten mekling i år. Etter forhandlinger mange timer på overtid, ble det imidlertid enighet onsdag morgen.

– Det har vært krevende forhandlinger, men sammen har partene klart å finne fram til konstruktive løsninger som gjorde at vi unngikk mekling. Det er vi fornøyde med, sier Geir Røsvoll, som har forhandlet for over 140.000 ansatte med høyere utdanning i kommunene.

Leder for Unio kommunes forhandlingsutvalg Geir Røsvoll og direktør for arbeidsliv i KS Tor Arne Gangsø Foto: Ann-Elin Instebø

Tannpleierforeningen ser at overgangen til Unio har gitt foreningen en ny posisjon i lønnsforhandlinger. Spesialtannpleiertittelen og muligheten det gir tannpleiere med videreutdanning og master er virkelig noe å feire.

Unio kommune valgte på bakgrunn av dette å anbefale årets hovedoppgjør i KS. Det samme har LO kommune og YS kommune gjort, og dermed kunne man skrive under en ny hovedtariffavtale som skal gjelde de to neste årene.

For Unios grupper er det avtalt sentrale tillegg på mellom 22.000 og 37.000 kroner med virkning fra 1. mai. Ny garantilønn justeres tilsvarende.

I tillegg til de sentrale tilleggene er det avtalt en lokal pott fra 1. oktober 2024 som utgjør 1,1 prosent av ramma.

Partene er også enige om en såkalt «reforhandlingsklausul».

– Det betyr at dersom andre organisasjoner i forhandlinger, mekling eller nemndsbehandling oppnår bedre resultat enn vi har fått i disse forhandlingene, så forbeholdes retten til å kreve nye forhandlinger. Dette er vi meget fornøyde med å ha fått inn, sier Røsvoll.

Stillingsgrupper
Garantilønn
6 år ans.tillegg
8 år -ans.tillegg
10 år -ans.tillegg
16 år -ans.tillegg
Stillinger uten særskilt krav til utdanning
382 500
385 500
393 500
439 900
479 700
Fagarbeiderstillinger
437 300
437 300
437 300
437 300
437 300
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning
459 300
459 300
459 300
459 300
459 300
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning
459 300
463 500
474 900
516 700
534 500
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning (tannpleier)
507 400
517 600
527 800
578 600
596 400
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning
548 400
560 200
580 400
604 600
627 400
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning
584 000
593 000
606 100
638 400
685 400
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad
614 100
628 700
639 200
673 400
745 100
Lektor med tilleggsutdanning
633 600
647 500
660 800
695 000
778 000

Stillingsgrupper

Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.5.2024

 

Garantilønn

6 år Ans.tillegg

8 år Ans.tillegg

10 år Ans.tillegg

16 år Ans.tillegg

Gruppe 1

Stillinger uten særskilt krav til utdanning

Tillegg for ans.

382 500

3 000

8 100

46 300

39 800

Laveste årslønn

385 500

393 600

439 900

479 700

Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger

Tillegg for ans.

437 300

4 200

11 400

43 800

16 400

Laveste årslønn

441 500

452 900

496 700

513 100

Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning

Tillegg for ans.

459 300

4 200

11 400

41 800

17 800

Laveste årslønn

463 500

474 900

516 700

534 500

Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning

Tillegg for ans.

459 300

4 200

11 400

41 800

17 800

Laveste årslønn

463 500

474 900

516 700

534 500

Gruppe 2

Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning

Tillegg for ans.

507 400

10 200

10 200

50 800

17 800

Laveste årslønn

517 600

527 800

578 600

596 400

Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning

Tillegg for ans.

548 400

11 800

20 200

24 200

22 800

Laveste årslønn

560 200

580 400

604 600

627 400

Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning

Tillegg for ans.

584 000

9 000

13 100

32 300

47 000

Laveste årslønn

593 000

606 100

638 400

685 400

Lektor og Stillinger med krav om mastergrad

Tillegg for ans.

614 100

14 600

10 500

34 200

71 700

Laveste årslønn

628 700

639 200

673 400

745 100

Lektor med tilleggsutdanning

Tillegg for ans.

633 600

13 900

13 300

34 200

83 000

Laveste årslønn

647 500

660 800

695 000

778 000

Andre innlegg