Internasjonal spørreundersøkelse

Norsk Tannpleierforening har mottatt undersøkelse og oppfordrer alle til å svare. Bli med å bidra til grunnlag for behovsbasert modellering av tannhelsepersonell. Til informasjon deler  Tannlegeforeningen undersøkelsen med sine medlemmer også.

Kjære kolleger,

Vi inviterer deg til å bidra til en nettbasert spørreundersøkelse som evaluerer dagens kompetansesammensetning og bruk av digital teknologi blant tannleger og tannpleiere i fire europeiske land: Norge, Irland, Ungarn og Estland.

Undersøkelsen gjennomføres som en del av det Horisont Europa-finansierte EU-prosjektet PRUDENT (prosjekt-ID: 101094366), og resultatene fra undersøkelsen vil bli brukt som grunnlag for behovsbasert modellering av tannhelsepersonell.

Det tar ca. 20 minutter å svare på undersøkelsen. Klikk på følgende lenke for å åpne undersøkelsen: ee-eu.kobotoolbox.org/x/MUtrIKKV 

Vi takker for din verdifulle tid!

Ave Põld (Estonian Dental Association, Tallinn, Estonia)

Orsolya Németh (Semmelweis University, Budapest, Hungary)

Monirul Islam and Noel Woods (Cork University Business School, Cork, Ireland)

Andre innlegg