Endringer i rundskriv/folketrygden 21-24 åringer

Det er foretatt endringer i rundskriv til folketrygdloven § 5-6, § 5-6 a og § 5-25 – undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom og skade

Endringene er en konsekvens av endrede regler for stønad til aldersgruppen 21-24 år.

Søk på nettsiden til Tannpleierforeningen

Andre innlegg