Arbeidsgruppe for innspill til Tannhelseutvalget

Styret i Tannpleierforeningen har nedsatt arbeidsgruppe bestående av folkehelserådgiver Cecilie Robertsen, rådgiver Eva Rydgren Krona, stipendiat Kathrine Bergum, styremedlem Kristin Holtan Saga og Anne Mai Nilsen, fagansvarlig Gry Jakhelln og styreleder Hilde Aga. Gruppen vil diskutere Tannhelseutvalgets mandat og det vil gi styret nyttige innspill før Tannpleierforeningen sender sine endelige synspunkter til utvalget.

Første møtet ble holdt digitalt i midten av mars og det var spennende å høyra synspunkt og diskutere mandatet til tannhelseutvalget. 

Videre ønsker Tannlegeforeningen at tannhelsepersonell foreningene skal diskutere mandatet og kanskje ha felles synspunkt på enkelte områder, og har innkalt til møte i slutten av mars.

Mandatet  til Tannhelseutvalget gir klare føringer på at tannpleiere vil bli den etterspurte yrkesgruppa framover, og NTpF må være bevisst på at begge foreningene skal ta i vare sine yrkesgrupper med hensyn til antall tnl/tp osv….

 

Andre innlegg

Det er til tannpleier som har utmerket seg spesielt med å etablere og stake ut ny karrierevei for yrkesgruppa. Kari
Fra venstre på bildet: Synne Antonsen, Benthe Sogn, Ann-Elin Instebø, Anne-Mai Nilsen, Elise Pettersen, Slavica Pejic Djurasovic som var tiltede