Besøk ved tannpleierutdanningene våren 2023

Tannpleierforeningen besøker hvert år 1. og 3. års tannpleierstudenter ved alle universitetene med informasjon om organisert arbeidsliv, foreningen og arbeidet vi gjør.

Studentene i innlandet fikk besøk i mars av Hilde Aga og Jonill Engesæther. 

Gry Jakhelln besøkte1 årsstudentene i Oslo denne uken og i juni besøker vi 3. årsstudentene.

Møte med 1. årsstudentene i Tomsø blir på digitalt møte i slutten av mai. 

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om