Besøk ved tannpleierutdanningene våren 2023

Tannpleierforeningen besøker hvert år 1. og 3. års tannpleierstudenter ved alle universitetene med informasjon om organisert arbeidsliv, foreningen og arbeidet vi gjør.

Studentene i innlandet fikk besøk i mars av Hilde Aga og Jonill Engesæther. 

Gry Jakhelln besøkte1 årsstudentene i Oslo denne uken og i juni besøker vi 3. årsstudentene.

Møte med 1. årsstudentene i Tomsø blir på digitalt møte i slutten av mai. 

Andre innlegg