Oral-B prisen 2023

På Fagkonferansen 2023 i Trondheim ble Oral-B prisen delt ut til Tove Bendiksen. 

Tannpleierforeningen gratulerer den verdige vinneren.

Tove tok tannpleierutdannelsen i Tromsø, og var ferdig i 1998. Hun er en godt etablert tannpleier med 25 års erfaring i Den offentlige tannhelsetjenesten.

I 2012-2013 tok hun videreutdanning i Folkehelsearbeid for tannhelsepersonell ved Oslo Met, og har siden 2016 vært ansatt som rådgiver i 40 % stilling for helsefremmende og forebyggende arbeid i Troms tannhelse vest, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Hun brenner for å fremme tannpleierens rolle i folkehelsearbeidet. Hun har i all sin faglige virksomhet vært opptatt av tverrfaglig samarbeid og styrke samarbeidet om det helsefremmende og forebyggende tannhelsearbeidet. Hun kommuniserer med empati og hun formidler sine innsikter på et variert antall arenaer. Hun har satt helsefremmende og forebyggende arbeid høyt på agenda og har deltatt i arbeid med strategiplan for helsefremmende og forebyggende innsats i Den offentlige tannhelsetjenesten i Troms.

Hun har jobbet med og vært pådriver i prosjektarbeid. Blant annet et prosjekt som var rettet mot pleiepersonell ved omsorgssentre i hennes distrikt, hvor målsettingen var å bedre samarbeidet og gi mer kunnskap til pleierne på institusjonene.

Utadretta og forebyggende arbeid er en av de viktigste arbeidsoppgavene til en tannpleier. Hennes kunnskap og evne til å sette prosjekter ut i praksis sier noe om hennes gjennomføringsevne, og hun er en inspirasjon for andre tannpleiere.

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om