Besøk hos avgangskull i Tromsø 2023

Norsk Tannpleierforening besøker tannpleierstudentene ved Norges arktiske universitet, Tromsø og presenterte viktigheten av at tannpleierne har egen organisasjon. Møtet var i etterkant av at utdanninga hadde 2 timer med forelesing om muligheter for videreutdanning for tannpleiere.

Foreningen inviterte til lunsj for 12 studenter og det var hyggelig også å helse på tre utvekslingsstudenter fra Sverige og Belgia. NTpF ser fram til at studentene ser viktigheten av å være medlem av sin forening!

 

Andre innlegg

I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine