Tannpleierforeningen sponser Odontologiforeningen i Tromsø

Odontologforeningen i Tromsø er linjeforeningen til tannlege- og tannpleierstudenter, og jobber for at det skal være et trivelig studentmiljø på tvers av kull, samt på tvers av tannlege- og tannpleierstudiet.

De arrangerer flere sosiale arrangementer og aktiviteter, eksempelvis nyttårsball, idrettsarrangementer, foredrag, julegrøt, turer o.l for sine medlemmer

Tannpleierforeningen  ser det som positivt at foreningen er med på å skape samhold mellom studentgruppene ved å ha arena for sosialt samvær. Samhandling i studietida  kan legge til rette for økt samhandling i yrkeslivet. Det er viktig, og så er det kjekt for NTpF å støtte våre studentmedlemmer til positiv aktivitet!

Tannpleierforeningen ønsker lykke til med videre tiltak for sosiale aktiviteter ved UiT!

Andre innlegg

Det er til tannpleier som har utmerket seg spesielt med å etablere og stake ut ny karrierevei for yrkesgruppa. Kari
Fra venstre på bildet: Synne Antonsen, Benthe Sogn, Ann-Elin Instebø, Anne-Mai Nilsen, Elise Pettersen, Slavica Pejic Djurasovic som var tiltede