Webinar på munnhelsedagen

20. mars markerer Tannlegeforeningen verdens munnhelsedag ved å invitere til et tverrhelsefaglig webinar om viktigheten av god oppfølging av munnhelsen og tannhelsetilbudet for eldre, langtidssyke og uføre i hjemmesykepleie. Tannpleierforeningen vil være representert på webinaret.

Redusert munnhelse kan føre til alvorlige infeksjoner, store smerter og dårlig ernæring. Likevel får svært mange av de hjemmeboende, pleietrengende eldre ikke den behandlingen og oppfølgingen de har krav på. Hvordan kan vi sammen sikre god oppfølging av denne pasientgruppen?

Tid: 20. mars kl. 11:00 – 12:00

Sted: Zoom

Webinaret vil ta for seg utfordringer de forskjellige helsearbeiderne møter i ivaretakelsen av pasientenes munnhelse, ulike samhandlingsarenaer og udekt kompetansebehov.

Arrangementet er gratis. Hvis man ikke har mulighet til å delta live vil påmeldte deltakere få tilsendt lenke til opptak i etterkant.

Se tannlegeforeningen.no for mer informasjon og lenke til påmelding

Hvorfor er munnhelsen viktig for denne pasientgruppen?

  • God munnhelse er grunnleggende for god ernæring. Smerter og tyggeproblemer kan bidra til feil- og/eller underernæring
  • Multimedisinering fører svært ofte til munntørrhet, som øker risikoen for karies og såre slimhinner, og kan forårsake problemer med å spise, svelge og snakke.
  • Infeksjoner og tilstander i munnen kan påvirke sykdomsutvikling og sette annen behandling og operasjoner på vent.
  • Dårlig munnhelse kan få store konsekvenser for selvfølelsen og sosiale deltakelse, gi store psykiske belastninger, samt bidra til stigmatisering og redusert livskvalitet.

For mer informasjon, se også www.tannlegeforeningen.no/munnhelsedagen

Andre innlegg

Fredag 24. november avholdt NTpF avd. Agder årsmøte og julebord i Dyreparken. 14 glade, festpyntede og forventningsfulle tannpleiere møtte opp
Norsk Tannpleierforening signerte i dag avtale om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet. Leder i NTpF, Ann-Elin Instebø og generalsekretær i Forskerforbundet, Birgitte
I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine