Dobbeltmedlemskap

Norsk Tannpleierforening signerte i dag avtale om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet. Leder i NTpF, Ann-Elin Instebø og generalsekretær i Forskerforbundet, Birgitte Olafsen signerte avtalen i Forskerforbundets lokaler.

Det er positivt at tannpleiere, som i dag er medlem i Forskerforbundet, nå vil ha muligheten til å bli medlem i NTpF samtidig. NTpFs medlemmer tilsatt ved universiteter og høyskoler (Stat) vil også ha mulighet til å være medlem i Forskerforbundet og vil blant annet få lokal tillitsvalgt og bedre ivaretagelse av lønns- og arbeidsvilkår. 

Forskerforbundet ivaretar dobbeltmedlemmenes interesser i alle saker av fagforeningsmessig karakter, så som lønnsforhandlinger, medbestemmelse, personalsaker, tillitsvalgtopplæring og forhold til hovedorganisasjonen. Forskerforbundet vil også ivareta dobbeltmedlemmenes interesser i generelle forsknings- og utdanningspolitiske spørsmål.

Norsk Tannpleierforening ivaretar dobbeltmedlemmenes faglige interesser. Norsk Tannpleierforening vil også ivareta dobbeltmedlemmenes interesser i forsknings- og utdanningspolitiske saker knyttet til eget fagområde.

NTpF ser dette som en vinn-vinn situasjon for tannpleierne, og håper de det gjelder vil benytte seg av denne muligheten.

Aktuelle medlemmer for dobbeltmedlemskap i NTpF, vil bli kontaktet via e-post med utfyllende informasjon.

Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.