TAKO-posten oktober 2022

TAKO-posten er laget for å hjelpe deg med å finne informasjon om orale helse hos personer som har en sjelden diagnose. TAKO-posten blir også lagt ut på tako.no

Les TAKO-posten for oktober her:

Takoposten okt 22

Andre innlegg

Unio-fellesskapet har i samarbeid med Arbeidstilsynet laget en e-læring for godt arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte. E-læringen skal gjøre tillitsvalgte tryggere i
Verneombudsprisen 2022 tildeles Hilde Fylling, nasjonalt hovedverneombud for rettssubjektet Den norske kirke