Sommerhilsen fra Norsk Tannpleierforening

Norsk Tannpleierforening ønsker alle medlemmer en riktig god og velfortjent sommerferie.
Administrasjonen har sommerstengt uke 28- 30 (10-28 juli) og noe redusert drift uken i forkant og etterkant.

Møter i styret, med hovedtillitsvalgte og lokalledere

Nyvalgt leder Ann-Elin Instebø, fra Bergen.

Leder har hatt to styremøter i det nye styret i NTpF på Teams.
Oversikt over det nye styret finner du her. Hun har også hatt Teamsmøter med HTV-ene, samt lokallagslederne. Til høsten blir det fellessamling for alle

I tillegg har Ann-Elin deltatt på kurs i regi av lokalforeningen i Vestland, og på medlemsmøte i Rogaland.

Det er planlagt samling for hovedtillitsvalgte i august sammen med styret.

Sentralt lønnsoppgjør

I april ble årets sentrale lønnsoppgjør gjennomført. NTpF hadde representanter både i utvalget til Oslo kommune, og til KS. Rammen i kommunal sektor ble i år 5,4%.

Lønnstabell finner du under de ulike tariffområdene her

Samarbeid

Det skjer - Tannpleierforeningen

NTpF  samarbeider med mange aktører. Denne våren har det bla. vært møte med Helsedirektoratet om kommunal tannpleier, samt om orale helsetjenester i sykehus. Dette er prosjekter vi ser fram til å fortsette å følge videre. Vi har hatt møte med NTF, og vi håper å få til gode avtaler for tannpleiere tilsatt i privat tannhelsetjeneste. Tannpleierforeningen har også hatt møte med de andre helseforbundene i Unio. Dette er en nyttig arena å være på, da det er mange likheter og utfordringer for yrkesgruppene.

NTpF deltar også ved de månedlige styremøtene i Unio.

Studentbesøk vår 2023

Alle studiestedene som utdanner tannpleiere har hatt besøk av NTpF denne våren. Det har vært engasjerte studenter, som har hatt mange spørsmål.

AVSLUTNINGSSEREMONIER

NTpF har deltatt ved avslutningsseremoniene ved tannpleierutdanningene i Elverum og Oslo ved henholdsvis Trine Bakke og Ann-Elin Instebø. Det var høytidelig og fint å se alle de nye tannpleierne, som står i startgropen til yrkeslivet. De fikk med seg noen velvalgte ord fra foreningen, og mange lykkeønsker for framtidig yrkeskarriere.
Tannpleierforeningen gratulerer alle uteksaminerte tannpleiere i 2023. Lykke til i arbeidslivet.

Forsikring

NTpF innførte i juni obligatorisk grunnforsikring for yrkesaktive. Det vært mange positive tilbakemeldinger, og få reservasjoner i forbindelse med innføringen.

Tannpleiernes Forsikringskontor er tilgjengelig for alle medlemmer med råd og veiledning.

Andre innlegg