Sokker til alle tannpleierstudentene

Våren 2022 fikk alle årskullene ved alle tannpleieutdanningene utdelt sokker med Tannpleierforeningens logo på til bruk på klinikken, sammen med en liten hilsen og lykkeønskninger til eksamen. Alle tannpleierstudenter har gratis medlemskap i Norsk Tannpleierforening.

Studentene ble informert om at Unio gjerne vilha kontakt med studentmedlemmer som er tillitsvalgte på de ulike kullene, i de ulike organisasjonene som Utdanningsforbundet, Sykepleierforbundet osv. Unio arrangerer helgeseminar den 27. og 28. august 2022, slik at studentene skal bli kjent på tvers av de ulike studiene og få mer kunnskap om det å væra organisert. Reise og opphold på hotell i Oslo er gratis. 

Norsk Tannpleierforening ser fram til å bli representert med 1-2 studenter denne helga på linje med sjukepleier-, ergoterapeut-, fysioterapeut-, eller studenter fra andre studier! I Unio skal vi væra samlet i studentfelleskapet.

Studentene i Bergen bruker sokkene flittig på klinikken.

Andre innlegg