Oral-B prisen 2022

Oral-B ønsker hvert år å hedre en tannpleier som har utmerket seg innenfor tannpleierens fagområde.
Oral-Bs pris gis til en tannpleier som har gjort seg bemerket spesielt innenfor det helsefremmende og forebyggende arbeid. Det legges særlig vekt på utviklingsarbeid som fremmer yrkesgruppen.
Prisen er en gavesjekk på 10.000 kr, Diplom og blomster.

Årets vinner av Oral-B prisen er en tannpleier med et stort hjerte for folkehelsearbeid innenfor tannhelsetjenesten.
Tannpleieren er svært dyktig og engasjert, og hun tør å tenke utenfor boksen.
I sitt arbeid er hun delaktig med å utarbeide godt og nyttig opplæringsmateriell. Hun har videreført og utviklet gode systemer for kommunale tjenester, og er en aktiv pådriver for folkehelsearbeidet i fylket hun jobber.

Hun er en god og engasjert foreleser og en drivkraft for å skape faglige nettverk, også mellom folkehelserådgiverene i den offentlige tannhelsetjenesten i Norge. Hun er genuint opptatt av gevinstene alle får av å jobbe på tvers.

Tannpleieren jobbet ved tannpleierutdanningen i Elverum i 2010-13, og jobber nå som folkehelserådgiver i den offentlige tannhelsetjenesten i Innlandet fylke.

Ved siden av jobben som folkehelserådgiver har hun også tatt en master i Samordning av helse og velferdstjenester, «Hvordan kan tannhelsetjenesten og barneverntjenesten samarbeide til barns beste?»

Juryen er glade for å kunne presentere en verdig vinner av Oral-B prisen 2022 –
Hilde Søberg Andreassen

Oral-B prisen 2022

Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om