Slik dokumenterer du refusjonskravene til Helfo


Når du som tannpleier skal sende refusjonskrav til Helfo, er det viktig at du dokumenterer at refusjonsvilkårene er oppfylt.

Til Helfo sine sider om dokumentasjon

Helfo

Andre innlegg