Slik dokumenterer du refusjonskravene til Helfo


Når du som tannpleier skal sende refusjonskrav til Helfo, er det viktig at du dokumenterer at refusjonsvilkårene er oppfylt.

Til Helfo sine sider om dokumentasjon

Helfo

Andre innlegg

Rapport fra innspillsmøtene til reformen i høst er klar. Rapporten oppsummerer analyser innspillene fra fire regionale dialogmøter i gjennomført i