Odontologisk fakultet i Oslo har ny strategi

Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo har fått ny strategi som vil støtte fakultetet i viktige veivalg i årene framover, og som vil være en god forankring for framtidige prioriteringer og handlingsplaner.

   Kraftsenter for odontologi
– Vi viser vei for oral helse

Det odontologiske fakultet skal:

  • som et selvstendig fakultet samle alle de odontologiske fagene. 
  • utfordre, kritisere og legge til rette for at det løftes fram nye perspektiver, ny kunnskap og nye løsninger. 
  • være et ledende odontologisk forskningsmiljø i Norge og internasjonalt.
  • være en viktig aktør i grunnutdanning og videre- og etterutdanning av tannhelsepersonell. 
  • sammen med de andre odontologiske lærestedene, sette den politiske dagsorden innen tannhelsefeltet.
  • bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling. 

Les mer på universitetets nettsider.Andre innlegg

21. juni 2024 ble det i statsråd sanksjonert og foretatt iverksettingsvedtak av følgende lovendringer i lov 3. juni 1983 nr.