Odontologisk fakultet i Oslo har ny strategi

Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo har fått ny strategi som vil støtte fakultetet i viktige veivalg i årene framover, og som vil være en god forankring for framtidige prioriteringer og handlingsplaner.

   Kraftsenter for odontologi
– Vi viser vei for oral helse

Det odontologiske fakultet skal:

  • som et selvstendig fakultet samle alle de odontologiske fagene. 
  • utfordre, kritisere og legge til rette for at det løftes fram nye perspektiver, ny kunnskap og nye løsninger. 
  • være et ledende odontologisk forskningsmiljø i Norge og internasjonalt.
  • være en viktig aktør i grunnutdanning og videre- og etterutdanning av tannhelsepersonell. 
  • sammen med de andre odontologiske lærestedene, sette den politiske dagsorden innen tannhelsefeltet.
  • bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling. 

Les mer på universitetets nettsider.Andre innlegg

Det er til tannpleier som har utmerket seg spesielt med å etablere og stake ut ny karrierevei for yrkesgruppa. Kari
Fra venstre på bildet: Synne Antonsen, Benthe Sogn, Ann-Elin Instebø, Anne-Mai Nilsen, Elise Pettersen, Slavica Pejic Djurasovic som var tiltede