Odontologisk fakultet i Oslo har ny strategi

Odontologisk fakultet ved Universitetet i Oslo har fått ny strategi som vil støtte fakultetet i viktige veivalg i årene framover, og som vil være en god forankring for framtidige prioriteringer og handlingsplaner.

   Kraftsenter for odontologi
– Vi viser vei for oral helse

Det odontologiske fakultet skal:

  • som et selvstendig fakultet samle alle de odontologiske fagene. 
  • utfordre, kritisere og legge til rette for at det løftes fram nye perspektiver, ny kunnskap og nye løsninger. 
  • være et ledende odontologisk forskningsmiljø i Norge og internasjonalt.
  • være en viktig aktør i grunnutdanning og videre- og etterutdanning av tannhelsepersonell. 
  • sammen med de andre odontologiske lærestedene, sette den politiske dagsorden innen tannhelsefeltet.
  • bidra til bærekraftig samfunnsutvikling og grønn omstilling. 

Les mer på universitetets nettsider.Andre innlegg

Hovedorganisasjonen Unio arrangerte for første gang en egen klimakonferanse torsdag 11. april. Her kunne du møte politikere, partene i arbeidslivet,
Innledende forhandlinger i Spekter er kommet til enighet. Det ble oppnådd enighet om årlige lokale lønnssamtaler, et partssammensatt utvalg om