Prisundersøkelse blant tannpleiere og tannleger

Norsk Tannpleierforening har gitt innspill til Vita Analyse som på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet utfører denne undersøkelsen. Undersøkelsen skal kartlegge priser på enkelte behandlinger for å gi Tannhelseutvalget et godt grunnlag for det videre arbeidet.  Det er viktig at Tannhelseutvalget får nødvendig tal materiell i sitt arbeid så Tannpleierforeningen oppfordrer alle tannpleiere som mottar spørreundersøkelsen, å svara.

Andre innlegg

Det er til tannpleier som har utmerket seg spesielt med å etablere og stake ut ny karrierevei for yrkesgruppa. Kari
Fra venstre på bildet: Synne Antonsen, Benthe Sogn, Ann-Elin Instebø, Anne-Mai Nilsen, Elise Pettersen, Slavica Pejic Djurasovic som var tiltede