Prisundersøkelse blant tannpleiere og tannleger

Norsk Tannpleierforening har gitt innspill til Vita Analyse som på oppdrag av Helse- og omsorgsdepartementet utfører denne undersøkelsen. Undersøkelsen skal kartlegge priser på enkelte behandlinger for å gi Tannhelseutvalget et godt grunnlag for det videre arbeidet.  Det er viktig at Tannhelseutvalget får nødvendig tal materiell i sitt arbeid så Tannpleierforeningen oppfordrer alle tannpleiere som mottar spørreundersøkelsen, å svara.

Andre innlegg