Tillitsvalgte

Hvem er din tillitsvalgte og hva kan de hjelpe deg med?

Hva kan tillitsvalgte hjelpe deg med?

  • ivareta dine lønns- og arbeidsforhold 
  • bruke medbestemmelsesretten og påvirkningsmulighetene i egen virksomhet 
  • være faglig oppdatert og kjenne foreningens satsningsområder 

Tillitsvalgte ivaretar deg også gjennom:

  • synliggjøre tannpleiernes kompetanse ovenfor medlemmer, arbeidsgiver, politiske miljø og lokalmiljøet for øvrig. 
  • bidra til godt arbeidsmiljø og virksomhetenes IA-arbeid 

Er du tillitsvalgt?

Opplæring av tillitsvalgte: I kurskalenderen legger vi inn planlagte kurs for tillitsvalgte. Det er også en del nettkurs du kan ta. På siden om arbeidsmiljø kan du plukke opp tips på steder å finne nyttig informasjon.

Hva skjer i tillitsvalgtarbeidet

Forskning på emosjonelle krav

På oppdrag fra Unio, forsker SINTEF på emosjonelle krav og belastninger for mennesker som jobber med mennesker. Dette er noe vi i NTpF ser på som en viktig del av arbeidsmiljøpolitikken, og er glad for at Unio har rettet søkelyset mot dette.

Les mer »

Hovedtillitsvalgte i fylkene for perioden 2024-2025

Disse er tillitsvalgte for tannpleiere som jobber offentlig, jobber du privat kan du kontakte rådgiverne i lønn og arbeidsforhold

Agder

Kirsti Helgesen

Hovedtillitsvalgt

Søgne tannklinikk Tlf 38050900

Innlandet

Trine Bakke

Hovedtillitsvalgt

Lillehammer tannklinikk

Ny HTV skal velges feb/mars 24

Møre og Romsdal

Monica Garshol

Hovedtillitsvalgt

 tannklinikk

Nordland

Kari-Anne Hatlen

Hovedtillitsvalgt

Rana tannklinikk

Oslo

Vivi-Ann Hoff-Olsen

Hovedtillitsvalgt

Rogaland

Tove Salte Kallelid

Hovedtillitsvalgt Rogaland

Madla tannklinikk tlf 51509030

Troms

Linnea Idstrøm

Hovedtillitsvalgt

Nordøya Tannklinikk

Trøndelag

Zohra Sakhi

Hovedtillitsvalgt

Vestfold

Benthe Sogn

Hovedtillitsvalgt

Holmestrand tannklinikk

Akershus

Jonill Engesæter

Hovedtillitsvalgt/rådgiver NTpF

Rådgiver NTpF  organisasjon, lønn og arbeidsforhold 70 % st.

Hovedtillitsvalgt Akershus fylkeskommune 30 % st.

Vestland

Ann-Elin Instebø

Hovedtillitsvalgt/leder NTpF

Hovedtillitsvalgt Vestland fylkeskommune

Leder i Norsk Tannpleierforening

Telemark

Julie Caroline Berg Adsen

Hovedtillitsvalgt

Skien tannklinikk

Finnmark

Karin Johnsen tilltisvalgt

Karin Johnsen

Hovedtillitsvalgt

Tana Bru Tannklinikk

Buskerud

Berge Leivestad

Hovedtillitsvalgt

Drammen Tannklinikk

Valg av ny HTV skjer i februar 24

Østfold

Jenny Maria Lasson

Hovedtillitsvalgt

Fredrikstad Tannklinikk