Ny e-læring skal trygge tillitsvalgte

Unio-fellesskapet har i samarbeid med Arbeidstilsynet laget en e-læring for godt arbeidsmiljøarbeid for tillitsvalgte. E-læringen skal gjøre tillitsvalgte tryggere i samarbeidet med ledere og vernetjeneste om det forebyggende arbeidsmiljøarbeidet. 

Et godt arbeidsmiljø er lønnsomt! Ikke bare fordi det påvirker de ansattes helse, men også fordi det påvirker jobbengasjement og lønnsomhet i virksomheten.  

– Denne e-læringen handler om nettopp det – om hvorfor det er viktig å jobbe med arbeidsmiljøet, hva en skal jobbe med i arbeidsmiljøet, og hvordan en kan gjøre det, sier Anita Engeset i Norsk Ergoterapiforbund. Engeset har deltatt i arbeidsgruppen som har utviklet e-læringen som nå er tilgjengelig for alle interesserte.  

– Vi kommer til å ta kurset inn som del av det kursopplegget vi tilbyr våre tillitsvalgte, for eksempel ved at vi ber dem gjennomføre e-læringsopplegget før de deltar på kurs hos oss, fortsetter Engeset. E-læringen kan også passe for verneombud, ledere og HMS-ansatte. 

Å skape et godt arbeidsmiljø er bra for den enkelte, for virksomheten og for samfunnet som helhet. Da er det viktig å jobbe kunnskapsbasert, og her spiller tillitsvalgte en viktig rolle, sier seksjonsleder Monica Varem Pettersen i Arbeidstilsynet. Det å kombinere forskningsbasert kunnskap med den erfaringen og kunnskapen om egen arbeidsplass som tillitsvalgte kan bringe inn i samarbeidet, er gull verdt!  

Selvom du ikke er tillitsvalg kan du fortsatt ta kurset, det er åpent for alle.

Andre innlegg