Bruk av Helfo refusjon innen sykehusodontologi

Når det gjelder folketrygdens stønad til undersøkelse/behandling av tannlege/tannpleier i spesialisthelsetjenesten/helseforetak gjelder følgende:

  • for pasienter som enten behandles poliklinisk eller er inneliggende ved statlige helseinstitusjoner og ved helseinstitusjoner som mottar driftstilskudd fra regionale helseforetak og der den tannbehandling som utføres er en «aktivitet» i DRG-systemet, så finansieres dette av helseforetakene
    • dermed gis det ikke stønad fra folketrygden til denne type behandling  jf. forskrift 16. desember 2014 nr. 1702 om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos tannlege og tannpleier for sykdom, § 2 tredje ledd.
  • øvrig undersøkelse/behandling hos tannlege/tannpleier for sykdom utført i helseforetak, kan det gis stønad til fra folketrygden hvis vilkårene for folketrygdens stønad er oppfylt.

Andre innlegg

Fredag 24. november avholdt NTpF avd. Agder årsmøte og julebord i Dyreparken. 14 glade, festpyntede og forventningsfulle tannpleiere møtte opp
Norsk Tannpleierforening signerte i dag avtale om dobbeltmedlemskap med Forskerforbundet. Leder i NTpF, Ann-Elin Instebø og generalsekretær i Forskerforbundet, Birgitte
I dag startet forhandlingene om Hovedavtalen i KS. Unio, YS, LO og Akademikerne møtte KS, og de presenterte alle sine